ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

พ.ศ. 2566 ประชาชนสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตามช่องทางบนประกาศนี้

07 สิงหาคม 2566

ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
25 กรกฎาคม 2566

รายงานการประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะขั้นต่ำ ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขั้นต่ำ ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

24 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  สมัยประชุมสามัญสมัยสอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะ ปี 2566 ท่านจะได้รับ
การแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือนพฤษภาคม นี้ค่ะ
✅ เนื่องจาก ....ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร จั ด เ ก็ บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ่ายภาษีฯ ได้ถึงสิ้นเดือน กรกฏาคม 2566 ทั้งนี้...เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เอกสารตามลิงค์นะคะ

https://drive.google.com/file/d/1J-HVIDHIDBana71aXRV3dys7Rqyu9QYn/view?fbclid=IwAR1WXlCIKSmD-8M1zEmEIIaPeoCaqfeuxusCQfEggqqAQXii6Lq7chYfouc

01 พฤษภาคม 2566

รายงานการประชุม และวาระการประชุม พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการประชุม

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

26 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

01 มีนาคม 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

          ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ 

 

 

10 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินแบบสอบถามความโปร่งใส อบต.ห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าประเมินค่ะ

26 มกราคม 2566

จวนกั๋นล่นส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เวลา 05.00 น.  ลงทะเบียน 

ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทราย/สนามกีฬา อบต.ห้วยทราย

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /Facbook/Line อบต.ห้วยทราย

เวลา  06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง

สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEK_P_MemijyNd8y8iNxyxsiVnW76JWhlIpLYzTqNkV3Jmw/viewform

16 ธันวาคม 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

05 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  สมัยประชุมสามัญสมัยสี่ (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
10 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)