ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

3
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 3 การใช้ยาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

16 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ซุ้มประตูป่า/บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 กิจกรรมวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

02 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการตำบลห้วยทราย และการปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 

30 กันยายน 2565

ภาพการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
29 กันยายน 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดระดับตำบล ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยทราย ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทราบอเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง แจกทรายอเบท และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

26 กันยายน 2565

โครงการผู้สูงอายุสัญจรบ้านฉันบ้านเธอ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

โครงการผู้สูงอายุสัญจรบ้านฉันบ้านเธอ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ โรงเรียนผู้สูงวัยป่าไผ่คุณธรรม ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

23 กันยายน 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การระงับ การบรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์

 

09 กันยายน 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย 

08 กันยายน 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 4 กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

07 กันยายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (กิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ) ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทราย  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ2565 

07 กันยายน 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ณ โรงงานผลิตลูกประคบ บ้านหัวฝาย /โคก หนอง นา บ้านแม่แอน/รอยพระพุทธบาทบ้านแม่แอน

ร่วมกับ กลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลห้วยทราย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเกษตร/ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลห้วยทราย ให้เกิดความยั่งยืน มีจิตสาธารณะ และส่งเสริมความรักความสามัคคี

02 กันยายน 2565

โครงการจังหวัดสะอาด,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร การทำธนาคารน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางแก่เกษตรกร การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยจากเศษพืชต่างๆ

02 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เป็นผู้ให้ความรู้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด

01 กันยายน 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 9  (131 รายการ)