ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

09 มีนาคม 2566

การขับเคลื่อนตามนโยบายเชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
08 มีนาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายดวงดี ปันจันทร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินตามโครงการดังกล่าวเพื่อการยกระดับผลการประเมินITA เพื่อการป้องการการทุจริต และช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในอบต.ห้วยทรายมากที่สุด

13 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองขยาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้ารับการบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง 

13 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การรบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

26 มกราคม 2566

โครงการจังหวัดสะอาด,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
16 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 6 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ

06 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย 

29 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมจวนกั๋นล่นส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ส่งเสริมความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

29 ธันวาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี ด้านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ(ศูนย์กัลยาณมิตรสุข)  

09 ธันวาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ NTU Singapore,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ NTU Singapore เข้าศึกษาดูงานเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในการใช้งานระบบผ่อดีดีเพื่อเฝ้าระวังและจัดการเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

07 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สะล้อ ซอ ซึง)

03 ธันวาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตดี ประสมวิถีดนตรีพื้นบ้าน

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

23 พฤศจิกายน 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 9  (131 รายการ)