ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

การประชุมประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย

การประชุมประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยทราย 

         ในการประชาคมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้เสนอโครงการ ความคิดเห็น ความจำเป็นที่ต้องการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือปัญหาต่างๆในชุมชนที่ต้องการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้ง หรือปัญหาด้านไฟฟ้า ได้มีการเรียงลำดับความลำคัญของปัญหาที่เร่งด่วนโดยการยกมือออกเสียง และนับคะแนนตามความเป็นจริง และเป็นโครงการที่สามารถทำได้ตามกรอบระเบียบ กฎหมาย

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดำเนินการนำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพิ่มเติมสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อที่จะดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ และดำเนินโครงการต่อไปได้ตามระเบียบ


 
17 มีนาคม 2566