ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
352
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,221
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,980
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)6 ม.ค. 2566
2นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)5 ต.ค. 2565
3การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
4การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
5การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
6การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
7การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
8ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย31 มี.ค. 2565
9มาตรการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ1 ก.พ. 2565
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 ก.พ. 2565
11(3)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.พ. 2565
12มาตรการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.พ. 2565
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.พ. 2565
14มาตรการการใช้ดุลยพินิจ1 ก.พ. 2565
15มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ1 ก.พ. 2565
16มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1 ก.พ. 2565
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ20 ม.ค. 2565
18แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖512 ม.ค. 2565
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564430 ก.ย. 2564
20รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ29 ก.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|