ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626 เม.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 256626 เม.ย. 2566
3แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง26 เม.ย. 2566
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย26 เม.ย. 2566
5แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล26 เม.ย. 2566
6รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) 12 เม.ย. 2566
7ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร12 เม.ย. 2566
8แผนจัดการความรู้ในองค์กร12 เม.ย. 2566
9รายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256512 เม.ย. 2566
10นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 มี.ค. 2566
11ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 25581 เม.ย. 2565
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติงาน 25631 เม.ย. 2565
13ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25581 เม.ย. 2565
14ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 25581 เม.ย. 2565
15รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 มี.ค. 2565
16หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ปรจำปีงบประมาณ 256523 มี.ค. 2565
17 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 256523 มี.ค. 2565
18แผนจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปี-256516 มี.ค. 2565
19กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มี.ค. 2565
20ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25651 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|