ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
61
เดือนที่แล้ว
3,678
ปีนี้
24,386
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
99,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ภาษีและที่ดิน พ.ศ.256212 พ.ค. 2564
2พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
3พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 พ.ค. 2564
4พรบ.อบต.-พ.ศ.253712 พ.ค. 2564
5พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
6พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-253412 พ.ค. 2564
7พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
8พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.253512 พ.ค. 2564
9พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ12 พ.ค. 2564
10พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254612 พ.ค. 2564

1