ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
397
เดือนที่แล้ว
2,325
ปีนี้
17,887
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
46,837
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195

-:- ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
-:- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล-ครั้งที่-1-ประจำปี-2564 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โฉนด) 
-:- ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นส3.ก) 
-:- อัตราค่าเสื่อมทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ปีงบประมาณ-2564 
-:- การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศกระกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตโดยการ overlay หมู่ที่ 2 (ปากซอยหนองปลามันซอย 5 ถึงโรงผลิตน้ำดื่ม) 
-:- ประกาศกระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (หน้าหมู่บ้านสมหวัง1 ถึงบ้านไพรลดาวิวดอย) 
-:- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 12 ถึงเขต 14 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2 ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์-หน้าบ้านนายเทิศศักดิ์ อินใจดี) 
-:- ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2) 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เขต 6 
-:- ราคากลางรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางถนน คสล. (เขต 12ถึงเขต14 บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ี 2) 
-:- ประกาศราคากลางขยะเดือน กพ ถึง กย 2564 
-:- ร่าง tor จัดซื้อนมโรงเรียนและราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 (ข้างวัดชลประทาน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวถนนคอนกรีตโดยการ overlay หมู่ที่ 2 (ปากซอยหนองปลามันซอย 5 ถึงโรงผลิตน้ำดื่ม) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (หน้าหมู่บ้านสมหวัง1 ถึงบ้านไพรลดาวิวดอย) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 3) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักรับน้ำ คสล.ซอย7 หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 (ซอยข้างวัดแม่แอน) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:-  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 เรื่องโรคใกล้ตัวกับผู้สูงอายุ/โรคอุบัติใหม่ในอาเซียน ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ อบต.ห้วยทราย
กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์
ประมวลภาพกิจกรรมจวนกั๋นล่นส่งท้ายปี
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563

พระพุทธบาทห้วยหลวง(บ้านแม่แอน)
วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดสว่างเพชร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
จรัญปุ๋ยชีวภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร